سوالات / راهنما

لغت نامه شرط بندی

لغت نامه شرط بندی

شرط تکی چیست؟

شرط تکی ساده ترین شرط است. شما می توانید یک شرط را با انتخاب شرط خاصی که می خواهید شرط بندی کنید و پیش بینی خود را از برخورد و تعیین میزان شرط بندی که می خواهید قرار دهید. اگر حدس شما درست باشد، شرط را پیروز شدید. سود ان برابرهزینه شرط بندی شما ضرب در درصد شرطبندی میباشد.

شرط ترکیبی چیست؟

شرط ترکیبی شایع ترین نوع شرط است. نوعی از شرطبندی است که در ان با انتخاب بیش از یک شرط بندی در یک کوپن و با شرط حدس درست بودن همه شرطبندی ها انجام میشود.نرخ شرط بندی مجموع ضرب درصد هر یک ازشرط بندی ها است. شما می توانید شرط بندی ترکیبی را فقط اگر تمام پیش بینی ها درست باشد پیروز شوید.

شرط زنجیره ای چیست؟

این شرط از شرطهای تکی که از هم مستقل هستند تشکیل شده است. ضروری است که شرط زنجیره ای در اولین رویداد برنده شود. برای محاسبه، نحوه مرتب سازی هرگونه که باشد به همان گونه انجام میشود.مقدار فعالیت دوم شما از مقدارسود فعالیت اول شما کسر می شود. یک حساب "زنجیره ای" از درآمد باقی مانده ایجاد می شود. اگر فعالیت بعدی خود را از دست بدهید، "حساب زنجیره ای" برای فعالیت بعدی استفاده می شود. با این روش، هر رویداد بعدی محاسبه می شود. شرطی از دست رفته است که در حساب "زنجیره ای" هیچ پولی وجود نداشته باشد. در برنده شدن شرط بندی، میزان برنده ها بستگی به تعداد فعالیت های انتخاب شده و احتمال شما در آنها دارد.

به عنوان مثال شما 100 تومان شرط را سپرده گذاری کرده اید.

در فعالیت 1 با 2 درصد پیروز شد

در فعالیت 2 با 1.5 درصد پیروز شد

در فعالیت 3 با 2درصد شکست خورد

در فعالیت 4 با 3درصد پیروز شد

در فعالیت 5 با1.5 درصد شکست خورد

از آنجا که اولین رویداد را به دست آورده اید، میزان حساب شما 200 تومان خواهد بود. از این، 100 تومان (مقدار شرط) به عنوان مقدار شرط رویداد بعدی منتقل می شود و 100 تومان باقیمانده (پیروزی) به «حساب زنجیره ای» منتقل می شود. رویداد دوم 150 تومان دریافت می کند. از این، 100 تومان به عنوان مقدار شرط بعدی نامیده می شود و 50 تومان باقیمانده به "حساب زنجیره" منتقل می شود. مجموع مبلغ در حساب "زنجیره ای" 150 تومان است. از آنجا که رویداد سوم شکست خورده است، میزان شرط شما از حساب "زنجیره ای" رویداد چهارم کسر می شود و "در حساب زنجیره ای" باقی می ماند. برای رویداد چهارم، 300 تومان تشکیل شده است. از این، 100 تومان به عنوان سهم رویداد پنجم شما منتقل می شود، 200 تومان باقیمانده به حساب "زنجیره ای" منتقل می شود و کل تعادل در "حساب زنجیره ای" 250 تومان است. از آنجایی که رویداد پنجم شکست خورده است، این زنجیره تولید سود 250 تومان را می دهد که برابر با پول باقی مانده در حساب زنجیره ای است.

شرط بندی کارت

کارت های زرد و کارت های قرمز در شرطهای کارت تنها برای بازیکنان که در مسابقه بازی می کنند معتبر هستند.

شرطبندی بالا / پایین

شرط بندی های بالا / پایین مربوط به تعداد گلهایی هست که در این مسابقه دیده می شوند.

گلهای بیشتر از 2.5 ،یعنی 3 یا بیشتر خواهد بود.

گلهای کمتر از 2.5یعنی ، کمتراز 2، 1 یا 0 گل به ثمر خواهد رسید

شرطبندی هندیکاپ

در این نوع شرط بندی ،اگر یک تیم برتر از دیگری باشد گزینه ای برای ارائه یک مزیت تساوی موجود است. برای مثال منچستر یونایتد - ساندرلند، Handicap 0: 2 (به این معنی است که به گلهای زده ساندرلند2تا اضافه میشود)؛برای مثال منچستر یونایتد 1: 0 برنده میشه؛ اما با هندیکاپ، نتیجه نهایی 1: 2 است. بنابراین اگر شما در بازی مقابل ساندرلند 0: 2 شرط بسته اید شما برنده شده اید یا شما در همان مسابقه با شرط بندی هندیکاپ 0: 3 شرط بندی کردید. نتیجه مسابقه 2: 0 شد. به علت شرط هندیکاپ محاسبه به شرح زیر است:

0: 3 + 2: 0 = 2: 3 اگر شما ساندرلند 0: 3با شرط هندیکاپ شرط بندی کرده اید، در این شرایط شما برنده می شوید.

شرط بندی هندیکاپ آسیا

شرط بندی های هندیکاپ آسیایی روشی برای از بین بردن احتمال همطراز بودن طرفین مسابقه است.

شرط بندی هندیکاپ 0 آسیا

اگر تیم شما برنده بازی شود، شما برنده می شوید.در حالت تساوی شما مبلغی را که در شرط بندی قرار داده اید پس می گیرید.

شرط بندی هندیکاپ 0.25- آسیا

اگر تیمی که انتخاب میکنید بازی را ببرد، در شرطبندی برنده میشوید. اگر این مسابقه با مساوی پایان یابد، 50٪ از مبلغ شرط خود را از دست می دهید.

شرط بندی هندیکاپ 0.25 آسیا

اگر تیم شما برنده بازی شود،شرطبندی را برنده خواهید شد. در تساوی، شرط بندی شما به نصف تقسیم می شود، نصف ان را برنده میشوید و نصف دیگرحالت تساوی محسوب شده و به شما باز گردانده میشود.

شرط بندی هندیکاپ 0.50آسیا

اگر تیمی که انتخاب می کنید، بازی را برنده شود یا بازی مساوی شود، شرط بندی را برنده میشوید.

شرط بندی هندیکپ 0.50- آسیا

اگر تیمی که انتخاب میکنید بازی را ببرد، شرطبندی شما برنده میشود.

شرط بندی هندیک 0.75- آسیا

اگر تیم انتخابی شما با اختلاف دو یا بیشتر گل برنده شود شرط شما برنده خواهد شد. اگر تیم انتخابی شما با اختلاف یک گل برنده شود شرط بندی نصف میشود، نصف ان برد محسوب میشود و نصف دیگرحالت تساوی محسوب شده و به شما باز گردانده میشود.

شرط بندی هندیکپ 0.75آسیا

اگر تیمی که انتخاب می کنید، بازی را برنده شود یا بازی مساوی شود، شرط بندی را برنده میشوید. اگر تیمی که انتخاب می کنید، بازی با یک گل اختلاف ببازد، شرط شما نصف خواهد شد بطوریکه نیم از ان را میبازیدو نیم دیگر به شما بازپرداخت خواهد شد.

شرط هندیکپ 1.0-آسیا

اگر تیم انتخابی شما با اختلاف 2 یا بیشترگل پیروز شود شرط شما برنده خواهد شد. اگر تیم شما با یک اختلاف گل برنده شود، شرط شما بازگردانده خواهد شد.

شرط بندی هندیکپ 1.00آسیا

اگر تیم انتخابی شما مساوی شود، شرط بندی شما برنده خواهد شد. اگر تیم انتخابی شما با یک اختلاف ببازد، کوپن شما بازگردانده خواهد شد.

شرط بندی هندیکپ 1.25آسیا

اگر تیمی که انتخاب کرده اید با یک گل اختلاف ببازد، کوپن شما نصف نصف خواهد شد ونصف ان را برنده شده نیم دیگران بازگردانده می شود. اگر مسابقه مساوی شود یا نتیجه با برد تیم انتخابی شما به پایان برسد، کوپن شما برنده خواهد شد.

شرط هندیکپ 1.25- آسیا

اگر تیمی که انتخاب کرده اید با اختلاف 2 یا بیشتر گل برنده شود، کوپن شما برنده می شود. اگر تیمی که انتخاب کرده اید با اختلاف 1 گل پیروز شود، نیمی از کوپن شما بازگردانده میشود و نیم دیگر ان را می بازید.

شرط بندی هندیکپ 1.5آسیا

زمانی که تیم انتخابی شما بازی را با یک اختلاف ببازد،بازی مساوی شود ویا برنده شود شرطبندی را پیروز شده اید.

شرط بندی هندیکپ 1.5- آسیا

هنگامی که تیم انتخابی شما با اختلاف 2 گل پیروز شود، شرطبندی را برده اید.

شرط بندی هندیکپ 1.75آسیا

هنگامی که تیم منتخب شما با اختلاف 2 گل پیروز شود، نیمی از کوپن شما برگشت داده می شود و نیم دیگر ان را می بازید. هنگامی که تیم انتخابی شما مساوی شود یا زمانی که تیم مقابل با یک اختلاف پیروز شود، شرط بندی را برنده میشوید.

شرط بندی هندیکپ 1.75- آسیا

هنگامی که تیمی که انتخاب کرده اید، با اختلاف 2 گل شکست بخورد، نیمی از کوپن شما برگشت داده می شود و نیم دیگر ان برنده خواهد شد. هنگامی که تیم انتخابی شما با اختلاف سه گل یا بیشتر پیروز می شود، شرطبندی را برنده میشوید.

2.00 شرط هندیکپ آسیایی

اگر تیمی که انتخاب می کنید مساوی کند یا بیشنر از یک اختلاف نبازد ، شرط بندی شما برنده می شود. اگر تیمی که انتخاب کرده اید با دو گل تفاوت را از دست می دهد. شرط بازگردانده می شود

-2.00 شرط هندیکب آسیا

اگر تیم انتخابی شما با 3 اختلاف برنده شود، شما برنده شوید. اگر با دو گل برنده شوید، بازگشت خواهید داشت.

هندیکپ آسیایی بالا / پایین

بسیاری از افراد معلول آسیایی شانس شروعی شش یا بیشتر را دارند. در بخش چهارم بالا / پایین، سیستم دو کوپن جداگانه را با تقسیم کوپن به دو واحد ایجاد می کند. این سیستم یک کوپن تک در شرط های بالا / پایین تمام می کند. هنگامی که تعداد کل اهداف بالاتر از تعداد مشخص شده در شرط بالایی است، کوپن را هنگامی که کوپن برنده می شود، از دست می دهد. در شرط های پایین تر، شرط می شود زمانی که آن را تمام شده است، زمانی که کل زیر مقدار مشخص شده است.

0.75 شرط بندی هندیکپ آسیا بالا

اگر در مجموع 1 گل در مسابقه باشد نیمی از کوپن شما برنده خواهد شد و نیم دیگر به شما بازگردانده می شود. اگر بازی دو یا بیشترگل داشته باشد، شما برند ه اید

0.75 شرط هندیکپ زیر آسیا

اگر در مسابقه ای که در آن شرط می بندید، بازی بدون گل باشد شما برنده اید.اگر یک گل داشت باشد نصف مبلغ بازگردانده میشود اگر بیشتر از یک گل باخت میشود

1،00 شرط بندی هندیکپ آسیا بالا

اگر دو یا چند گل در مسابقه ای که شرط بندی کرده اید،باشد شرط برد است. در صورتی که یک گل در مجموع وجود داشته باشد، کوپن شما بازگردانده خواهد شد.

1.00 شرط هندیکپ زیر آسیا

شرط شما در صورت بروز یک گل ، به شما بازگردانده خواهد شد. در صورت دو گل، شرط شما باخت میشود

1،25 شرط بندی بالا آسیا

اگر در بازی یک گل وجود دارد، ، نیمی از شرط شما بازپرداخت خواهد شد و نیم دیگر از دست خواهد رفت. اگر دو گل یا بیشتر در مسابقه وجود داشته باشد، کوپن شما برنده خواهد شد.

1،25شرط هندیکپ زیر آسیا

اگر در مسابقه ای که در آن شرط می بندید، یک گل باشد نیمی از شرط بندی شما برنده می شود و نیمه دیگر باز می گردد. در صورت دو گل، شرط بندی شما برنده خواهد شد.

1،75 شرط بندی بالا آسیا

اگر دو گل در مسابقه باشد نیمی از شرط بندی شما برنده می شود و نصف دیگر بازگشت می شود. در صورت وجود سه گل، کوپن شما برنده خواهد شد.

1،75شرط هندیکپ زیر آسیا

اگر دو گل در مسابقه باشد نیمی از شرط شما بازپرداخت خواهد شد و نیم دیگر از دست خواهد داد. اگر کمتر از دو گل باشد برنده اید

2،00 شرط بندی هندیکپ آسیا بالا

اگر سه یا چند گل در این مسابقه وجود داشته باشد، شرط شما برنده است. اگر دو گل در مجموع وجود داشته باشد، شرط شما بازگردانده خواهد شد.

2.00شرط هندیکپ زیر آسیا

شرط بندی شما اگر دو گل در مسابقه باشد بازگردانده شود. اگر کمتر از دو گل باشد، شرط برنده می شود.

شرط هندیکپ 0

 

شرط بندی حریف شرط بندی است که می تواند در برابر تیم مورد علاقه و دو تیم غیر مورد علاقه با یکدیگر بازی کند. در بازی Handicap 0، تیم مورد علاقه بازی را با 1 گل به ثمر رسانده است. به همین دلیل، هوادار 0 باید حریف مورد علاقه تیم مورد علاقه حداقل حداقل 1 امتیاز گل را حفظ کند تا شرط را حفظ کند. اگر تیم مورد علاقه شما نمیتواند حریف خود را با اختلاف 1 هدف ضرب و شتم کند، اختلال 0 را ندارد. منافع 0 شرط بندی در سایت ما با گزینه های زیر در دسترس هستند:

Bet X Handicap (1) اگر اولین تیم با 1 تفاوت برنده شود، شرط می برد (اگر تیم دوم با 1 اختلاف برنده شود، برنده می شود).

Bet X Handicap (-1) شرط می برد اگر تیم اول با 1 شکست ببرد (اگر تیم دوم برنده می شود با یک تفاوت).

Bet X Handicap (-2) اگر شرط اول برنده 2 برنده باشد، برنده می شود (برنده اگر تیم دوم برنده 2 برنده باشد).

Bet X Handicap (-3) اگر شرط اول برنده شدن 3 برنده متفاوت باشد، برنده می شود (اگر تیم دوم برنده 3 برنده شود) برنده می شود.

 

مزایده سیستم

شرط های سیستم نوعی شرط بندی است که می توانید با ایجاد شرط های ترکیبی با امکانات مختلف، برخورد های انتخاب شده در کوپن، بازی کنید. مزیت شرط بندی سیستم این است که هرچند انتخابهای شما برنده نیستند، شرط شما احتمالا برنده خواهد شد.

 

ترکیبات از برآوردهای ساخته شده در سیستم شکل گرفته اند.

به عنوان مثال، یک سیستم 2/3 شامل تخمین 3 شرط است. سیستم شما انتخاب می کند 3 کوپن برای هر یک از 2 پیش بینی ایجاد می کند. اگر شما در سیستم کوپن 10.000 ريال سپرده بزارید، 30.000 ريال از حساب شما کسر می شود و مبلغ کل شرط 30.000 ريال می باشد. اگر یکی از انتخابهایی که انجام می دهید از بین می رود، شما یکی از دو ترکیب را برنده خواهید شد. شرط بندی خواهد شد به عنوان 10.000 ريال X (کل نرخ کوپن برنده) محاسبه می شود.

 

بیایید تصور کنیم که شما 4 روابط را انتخاب کرده اید و 3 ترکیب (سه گانه) این 4 شرط ایجاد کرده اید.

بیایید در چهار مواجهه M، A، R و S شرط بندی کنیم

کوپن سیستم شما دارای سه ترکیب MAR - MRS - MAS - ARS است.

شما باید حداقل 3 از 4 مسابقه که برای پرداخت این کوپن سیستم پرداخت کرده اید برنده شوید. (تا تعداد شرط های کوپن)

اگر M شما شرط خود را از دست بدهد، MAR- MRS- MAS کوپه های خود را از دست خواهد داد و ARS شما برنده خواهد شد.

نرخ کوپن توسط ضرب شانس A - R - S شرط بندی برای کوپن ARS برنده محاسبه می شود. بنابراین این کوپن یک کوپن ترکیبی است. برای این کوپن ترکیبی برنده، نرخ کوپن شما که با مبلغ کوپن ضرب می شود به حساب برنده شما پرداخت می شود.

G1G2 / G1X / XG2 و Bets مشابه

در چنین شرطی، اولین علامت نتیجه نیمه اول است و دوم نتیجه کلی بازی است. به عنوان مثال - شرط G1G2 اولین پیروزی تیم در نیمه اول است، اما این بازی معمولا به معنای پیروزی تیم دوم است. شرط G1X بدین معنی است که اولین تیم در نیمه اول برنده می شود، اما این بازی معمولا به تساوی میکشد .


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.